Právní dokumenty

Zde najdete podrobný popis všech právních požadavků a dokumentů, které potřebujete, pokud chcete uzavřít manželství ve Slovinsku.

Jaké jsou právní požadavky pro uzavření manželství ve Slovinsku?

ikona pod nadpisem

Pro uzavření manželství ve Slovinsku musí být oběma stranám 18 let a nesmí být v příbuzenském vztahu, manželství nebo adopci. Při obřadu jsou zapotřebí dva svědci, kteří musí den před obřadem předložit na matrice své cestovní pasy. Za platný se považuje pouze občanský sňatek, ale můžete mít také církevní svatební obřad. Uznává se také manželství osob stejného pohlaví.

Požadované dokumenty pro civilní svatbu ve Slovinsku

ikona pod nadpisem

Pro uzavření manželství ve Slovinsku musí žadatelé o sňatek předložit správní jednotce následující doklad:

  • Doklad o občanství (platný cestovní pas nebo občanský průkaz).
  • Výpis z matriky narození (mezinárodní forma rodných listů nebo ověřených kopií)
  • Ověřené certifikáty jednoho stavu
  • Potvrzení o neexistenci překážek pro uzavření manželství (potvrzení od úřadů vaší domovské země, že neexistují žádné překážky pro uzavření manželství ve Slovinsku). Toto potvrzení vydává na požádání vaše velvyslanectví).

Zahraniční veřejné listiny lze ve Slovinsku použít, pokud jsou nejprve ověřeny v zemi původu a poté ve Slovinské republice na ministerstvu zahraničních věcí nebo na diplomatickém či konzulárním zastoupení. Ověření těchto dokladů není nutné za následujících podmínek:

  • mezi signatářskými státy Haagské úmluvy o zrušení nutnosti legalizace cizích veřejných listin postačuje ověření razítkem "APOSTILLE";
  • mezi státy, které uzavřely dvoustranné dohody o vzájemném uznávání dokladů bez ověřování, pro výpisy z rejstříků, které byly vydány na základě Vídeňské a Pařížské úmluvy.

Cizojazyčné dokumenty musí být přeloženy do slovinštiny soudním tlumočníkem a stejně tak musí být tlumočen i samotný svatební obřad.

Dva svědci musí předložit své osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresu).

Další dokumenty, které mohou být vyžadovány

ikona pod nadpisem
  • Absolutní dekret (důkaz, že již nejste manželé)
  • Úmrtní listy (pokud váš bývalý manžel/manželka zemřel/a).    
  • Deed Poll (pokud některý z budoucích manželů změnil své jméno nebo příjmení).

Originály dokumentů s apostilami je třeba zaslat doporučeně na uvedenou adresu nejpozději osm týdnů před potvrzeným datem svatby.

Pomůžeme vám získat ověřené překlady vašich dokumentů slovinským soudním překladatelem.

Pokud jsou vyžadovány imigrační dokumenty, např. vstupní vízum do Slovinska, je to na zodpovědnosti svatebčanů a jejich hostů.

Dokumenty potřebné k církevnímu sňatku vám obvykle poskytne katolický kněz z vaší farnosti. V katolickém kostele se můžete vzít, i když jste evangelík nebo pravoslavný.


Pomůžeme vám navrhnout a zorganizovat nezapomenutelnou svatbu ve Slovinsku

slovenia-wedding-logo

Nabízíme řadu fantastických svatebních balíčků a nádherných míst po celém Slovinsku. Náš profesionální svatební plánovač s vámi bude na každém kroku, aby vám zaručil vzrušující, bezstresovou a all-inclusive organizaci vaší vysněné svatby.


© Copyright Svatba ve Slovinsku

Navigace

chevron-right